TOCA LA CAMPANA

§

Un joc interactiu de grans dimensions on el visitant pot jugar, posant en relleu el campanar de l’església i fer sonar la seva campana, talment com el joc de les fires en el que amb la força produïda per un martell es podia fer tocar la una campana. Aquí el martell anirà al mig de la plaça, garantint l’accés al temple, i il·luminarà, en funció de la força produïda, part del campanar, fins que un cop s’assoleixi el màxim impacte, es farà sonar la campana de Sant Just mentre el capdamunt del campanar queda il·luminat.