MOLÍ VELL DE SANT PRIVAT

§

Es projecte la reforma interior de l’habitatge per tal de modificar la distribució actual i adaptar-la a les noves necessitats així com millorar el confort i l’eficiència energètica.

Pel que fa a la superfície interior es contempla l’enderroc parcialment del forjat de la planta primera per a crear un espai de doble alçada a la zona de menjador i estar.

Les instal·lacions d’aigua sanitària, calefacció i electricitat es refan completament així com les fusteries exteriors i interiors, la fumisteria, els mobles de cuina, aparells sanitaris, paviments i acabats en general (enrajolat, pintat, etc.) .

Per a la millora del comportament tèrmic es trasdossa els paraments interiors amb aïllament tèrmic.