MITJÓ DE MITJONS

§

ANY 2015: xevi bayona |  PROMOTOR: Rocaumbert  |  LOCALITZACIÓ: Granollers|  FOTOGRAFIA: xevibayona

Workshop a Rocaumbert.
Centenars de mitjons omplerts amb paper de diàri generaven un mitjó de grans dimensions levitant a la nau de  la sala Dents de Serra de Roca Umbert.