Magatzem H

§

magatzemh 01

Un espai de reflexió sobre l’essència del Nadal.

A causa de la necessitat que tenen Ses Majestats de disposar d’un espai per guardar tots els presents que cada any porten per aquestes dates, s’ha considerat oportú habilitar els claustres de l’Hospici com al seu gran magatzem particular; l’or, l’encens i la mirra han deixat pas a caixes de cartró   contenidores dels tants desitjos materials de la nostra societat.Dins d’aquestes caixes, s’entreveuen les figures d’un pessebre que, tímidament, reivindiquen el seu lloc entre l’aparent al· legoria als embalatges de regal i als llums decoratius. 

magatzemh 02 magatzemh 03 magatzemh 04 magatzemh 05 magatzemh 06 magatzemh 07 magatzemh 08 magatzemh 09 magatzemh 10