Flors de llum

§

FLORS DE LLUM 01

Un recinte efímer, una tanca visual, un límit perceptiu, un perímetre lumínic, unes làmpades de flors, un assaig de flors de llum.Amb la única utilització de tubs plàstics corrugats de colors subjectats amb barnilles aparedades amb testos, es re interpreta la flor per convertir-la en una làmpada.  Elements verticals, sentinelles situats al llarg de l’escalinata, aprofitant la seva geometria corba es genera un recinte visual a la plaça del vern, un assaig a la percepció de la seriació curvilínia.

FLORS DE LLUM 02 FLORS DE LLUM 03 FLORS DE LLUM 04 FLORS DE LLUM 05 FLORS DE LLUM 06 FLORS DE LLUM 07