Espai 01

§

ESPAI01 01

Un espai dins la restricció d’un habitatge plurifamiliar de promoció. Un únic espai, amb dos annexes, el lavabo i la cuina. Mobles perimetrals, amb tancaments tèxtils que permeten ocultar tot el que passa al seu interior, la mateixa cortina que de forma contínua penja davant les obertures.

ESPAI01 02 ESPAI01 03 ESPAI01 04 ESPAI01 05 ESPAI01 06 ESPAI01 07