Casa tres murs

§

CASA TRES MURS 08

CASA D’UN SOL MUR (en referència i admiració a Adolf Loos en “Das Haus mit einer Mauer – la casa de una pared” 1921) Si no diferenciem les parets mitgeres dels murs de càrrega, i aquests tenen les dues funcions, podem edificar una casa, en aquest cas, a la crugía petita, que ocupa una tercera part de l’amplada de la parcel.la, hi trobem tots els serveis, els accessos, les instal·lacions, els banys, el silo de la caldera… Un cop tenim els serveis, la motxilla, amb un sol mur podem construir una nova casa, LA CASA. Aquí, els murs són de formigó prefabricat (biguetes espa), recolzades en una llosa (merci Cros encofrats) transdosats per fora i vistos per dins, amb forats circulars a on hi descansen les bigues, troncs de castanyer pelat (gràcies Rodet!!!). Alguns forats generen la il·luminació de l’escala, de fusta i encastats en el propi mur amb leds a dins. La casa funciona amb mitjos nivells, espais adjacents que busquen la cota en cada ús, busquen la llum, generen relacions entre espais, permeten tenir una casa en planta baixa, un garatge amb fons de jardí, o una sala d’estar connectada visualment amb l’estudi i alhora amb el menjador cuina, amb el comparteixen el foc, al terra de la sala d’estar o a l’altura dels mobles de cuina des d’aquesta. Una casa a on es troben sistemes moderns i tècniques arcaiques, on es barreja passat i futur, amb paraules d’Elles Woodman, una arquitectura que reconeix una idea subjectiva del temps, una idea en la que el compromís amb la defensa de la memòria cultural i l’ús de la tecnologia contemporània es reconcilien. O això intentem….

CASA TRES MURS 11 CASA TRES MURS 10       CASA TRES MURS 07 CASA TRES MURS 06 CASA TRES MURS 16 CASA TRES MURS 12 CASA TRES MURS 13 CASA TRES MURS 14 CASA TRES MURS 15 CASA TRES MURS 19 CASA TRES MURS 18 CASA TRES MURS 17 CASA TRES MURS 20 CASA TRES MURS 21