BERGA I BOIX

§

Es rehabilita tot l’antic habitatge unifamiliar per a convertint-lo en un habitatge plurifamiliar i així donar respostes a les diferents necessitats familiars.

Es construeix un ascensor exterior coincident amb el volum exterior, ja que estructuralment i econòmicament és la solució òptima per cobrir les necessitats d’una persona amb mobilitat reduïda. Es refà l’escala per permetre l’accés a les plantes i per fer-la amb les comoditats de la normativa actual.

Pel que fa a l’organització del programa en l’edifici, aquest consta de diferents plantes. En la planta soterrani es plantegen les instal·lacions compartides, així com la caldera, la caldera de biomassa, un silo de biomassa o espais col·lectius.

La planta baixa es disposa el garatge per a tres vehicles i un habitatge d’uns vuitanta metres quadrats. Aquest té una cuina sala d’estar menjador, una cambra higiènica i una habitació estudi, així com una sala de màquines. Tot aquest habitatge té accés al jardí.

A la planta primera es manté l’habitatge existent, amb una possible connexió a la planta baixa que es definirà en el projecte executiu.

A la planta segona es planteja un habitatge amb cuina, menjador, sala d’estar, galeria, dues cambres higièniques, quatre habitacions i un estudi i terrassa aprofitant l’actual altell.

S’aïlla exteriorment tot l’edifici amb cinc centímetres d’aïllament amb un acabat monocapa per la seva part exterior.